Regulamin rabatowy

Regulamin rabatowy DLG INDUSTRIES

I. Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udzielania rabatów na produkty oferowane przez firmę DLG Industries z siedzibą w Rybniku.
2. W programie rabatowym biorą udział zarówno osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, jak też i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby prawne.
3. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest podanie danych osobowych w przypadku osób fizycznych, w przypadku pozostałych podmioty bior
ą udział na podstawie danych z faktury vat.
4. Dane osobowe przechowywane s
ą zgodnie z prawem polskim, a także regulaminem korzystania ze sklepu internetowego (dostępny w stopce).
5. Rabat nie może być przenoszony na osoby trzecie.
6. Rabat jest niezależny od innych promocji organizowanych przez firmę DLG Industries.
7. Uczestnik programu może skorzystać z rabatu wył
ącznie po uprzednim poinformowaniu DLG Industries o chęci skorzystania z rabatu (przed rozpoczęciem czynności kasowych).

II. Zasady przydzielania rabatów

1. Rabat ma charakter dwustopniowy i dzieli się na:
a) Rabat I stopnia
b) Rabat II stopnia
2. Rabat I stopnia uzyskuje się po dokonaniu zakupów w firmie DLG Industries do kwoty 499,99 zł netto. W kwotę t
ą nie jest wliczany koszt transportu. Rabat wynosi 1 % od wartości zakupu. Rabat przyznawany jest w formie kwotowej i można go wykorzystać przy kolejnym zakupie w firmie DLG Industries. Przykład: Firma A zakupi łożysko o wartości 325 zł netto, otrzymuje rabat do wykorzystania przy kolejnym zakupie w wysokości 3,25 zł netto.
3. Rabat II stopnia uzyskuje się po dokonaniu zakupów w firmie DLG Industries powyżej kwoty 500 zł netto. W kwotę t
ą nie jest wliczany koszt transportu. Rabat wynosi 3 % od wartości zakupu. Rabat przyznawany jest w formie kwotowej i można go wykorzystać przy kolejnym zakupie w firmie DLG Industries. Przykład: Firma B zakupi oprawę łożyskową o wartości 1260 zł, kupujący otrzyma rabat do wykorzystania przy kolejnym zakupie w wysokości 37,80 zł netto.
4. Rabaty ł
ączą się.
5. Nie wykorzystany rabat przechodzi na kolejne zakupy. Przykład: Firma A nie wykorzysta rabatu podczas drugich zakupów, podczas trzecich zakupów może wykorzystać rabat zarówno z pierwszych zakupów jak i drugich.
6. Kwota rabatu nie może przekroczyć 50 % wartości zakupu. Przykład: Firma A chce zakupić towar za 50 zł netto, jednocześnie posiada rabatów na kwotę 34 zł netto, kupuj
ący może w danym przypadku wykorzystać jedynie 25 zł netto rabatu, pozostała kwota pozostaje do wykorzystania przy kolejnych zakupach.

III. Reklamacje

1. Uczestnik programu, który uważa, że jego prawa związane z uczestnictwem zostały naruszone może złożyć reklamację. Reklamację należy zgłosić na jeden z adresów mailowych firmy.
2.Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni, osoba składaj
ąca reklamację otrzyma odpowiedź na e-mail, z którego złożyła reklamację.

IV. Zasady ogólne.

1. Akcja rabatowa trwa od 16.03.2015 r - do odwołania.
2. Organizator akcji rabatowej ma możliwość zakończenia akcji w dowolnym momencie, bez indywidualnego informowania uczestników. Informacja o likwidacji programu zostanie umieszczona na stronie internetowej.
3. Do kwestii nieuregulowanych w programie rabatowym należy stosować regulamin korzystania ze sklepu internetowego.
4. Niniejszy regulamin został przyjęty i wchodzi w życie z dniem 16.03.2015 r.

!-- Smartsupp Live Chat script -->